[In trang]
Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Thứ năm, 19/10/2023 - 09:40
Vừa qua, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV. Dự Đại hội có 400 đại biểu chính thức là cán bộ, đoàn viên tiêu biểu đại diện cho gần 150 ngàn lao động trực thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam…