[In trang]
Khai mạc Phiên thứ nhất Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Thứ hai, 09/10/2023 - 15:57
Tham dự Đại hội lần này có 400 đại biểu
Chiều 5/10, Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã chính thức khai mạc Phiên thứ nhất với sự góp mặt của 400 đại biểu.
Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ diễn ra trong 2 ngày mùng 5 - 6/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.
Đoàn chủ tịch Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Tham dự Đại hội lần này có 400 đại biểu chính thức, là cán bộ, đoàn viên tiêu biểu đại diện cho gần 150 ngàn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc ngành Công Thương trong cả nước.
Bà Lê Thị Đức, Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam điều hành thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội
Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội
Trong Phiên thứ nhất, Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam sẽ bao gồm các hoạt động: Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội; Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, biểu quyết công nhận tư cách đại biểu; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, văn kiện Đại hội IV Công đoàn Công Thương Việt Nam; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023; Trình bày Đề án nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Đề án nhân sự đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam.
Ông Lê Việt Long, Chánh thanh tra Bộ Công Thương trình bày Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu
Toàn cảnh Phiên thứ nhất Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Cũng trong Phiên thứ nhất, Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam sẽ chia tổ và tổ chức thảo luận tại tổ về các văn kiện Đại hội; thảo luận về tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028; tiêu chuẩn, cơ cấu nhân sự nhân sự giới thiệu bầu đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Báo cáo kết quả thảo luận của các tổ tại Đại hội; thông qua Đề án nhân sự; biểu quyết về tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028; thông qua Đề án nhân sự; biểu quyết về tiêu chuẩn, cơ cấu đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
* Tin liên quan: 
(Nguồn: congthuong.vn)