[In trang]
Hội nghị Tổng kết Công đoàn Công Thương Việt Nam năm 2019
Thứ sáu, 17/01/2020 - 10:29
Vừa qua, tại Hà Nội, Công đoàn Công Thương VN đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020...