Thứ ba, ngày 07 tháng 07 năm 2020
Thứ ba, ngày 07 tháng 07 năm 2020
Tên văn bản Kế hoạch hành động của CĐCTVN thực hiện NQ Hội nghị lần thứ 6 BCH TƯ khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
Tải file Download  Xem online
Mô tả Kế hoạch hành động của CĐCTVN thực hiện NQ Hội nghị lần thứ 6 BCH TƯ khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
Số hiệu văn bản 305/KH-CĐCT Ngày có hiệu lực 25/06/2018
Ngày ban hành 25/06/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Tạ Thị Vân Anh