Thứ sáu, ngày 18 tháng 01 năm 2019
Thứ sáu, ngày 18 tháng 01 năm 2019
CĐ Tcty Thuốc lá VN - Mái ấm nghĩa tình

CĐ Tcty Thuốc lá VN - Mái ấm nghĩa tình

Về công tác xã hội CĐ Tcty cùng các CĐCS tiếp tục phụng dưỡng 29 Mẹ Việt Nam anh hùng và 4 thương binh nặng, xây tặng 72 nhà tình nghĩa, 38 nhà tình...