Thứ bảy, ngày 23 tháng 02 năm 2019
Thứ bảy, ngày 23 tháng 02 năm 2019
Danh sách một số bản thỏa thuận hợp tác về chương trình phúc lợi đoàn viên

Danh sách một số bản thỏa thuận hợp tác về chương trình phúc lợi đoàn viên

Công đoàn Công Thương Việt Nam xin giới thiệu một số thỏa thuận mà Tổng Liên đoàn Lao động VN đã ký với các doanh nghiệp